Fotogalerie

První dílna tkaní v roce 2018
22. 1. 2018 proběhla v naší klubovně první letošní arteterapeutická dílna. Klientky Okamžiku si přišly procvičit tkaní na tkalcovských stavech.

Poslední bubnování v roce 2017
14. 12. 2017 se klienti a dobrovolníci Okamžiku sešli naposledy v tomto kalendářním roce, aby společně pod vedením zkušeného lektora Jana Vorlíčka prohloubili své dovednosti ve hře na africké bubny djembe.

Předvánoční setkání Okamžiku
6. 12. 2017 se v Naší kavárně v areálu Thomayerovy nemocnice konalo již tradiční setkání klientů a dobrovolníků Okamžiku. Jako každý rok bylo i letos oceněno několik vybraných dobrovolníků, kteří se dlouhodobě věnují klientům v rámci jednorázových doprovodů i v dlouhodobé spolupráci. Hudební program si připravily studentky Konzervatoře Jana Deyla. Součástí setkání bylo i slavnostní zahájení prodejní výstavy nevidomých výtvarnic Hmateliéru s názvem „Doteky Baroka rukama nevidomých umělců“ a tombola výrobků Hmateliéru.

První pomoc teoreticky i prakticky
Ve středu 22. 11. 2017 se u nás v Okamžiku uskutečnila odborná beseda spojená s workshopem základů první pomoci. Lektor Bc. Martin Smolík, DiS. všechny zúčastněné seznámil například s tím, jak si poradit, pokud se setkáme s člověkem v bezvědomí nebo potížemi u osob trpícím cukrovkou. Součástí setkání bylo i praktické procvičení nově získaných teoretických znalostí.

Martinské doteky v Galerii ECCE TERRA
11. 11. 2017 proběhla v Galerii ECCE TERRA opět po roce akce s názvem Martinské doteky. Jejich součástí byl Martinský jarmark, tvořivé dílny pro děti a nevidomé, ochutnávka svatomartinských vín a taktéž zahájení prodejní výstavy Hmateliéru Doteky Baroka rukama nevidomých sochařů. Akci společně pořádal Okamžik ve spolupráci s Galerií ECCE TERRA a Konzervatoří Jana Deyla.

Další z workshopů bubnování
16. 10. 2017 se v naší klubovně uskutečnil další hudební večer. Klienti a dobrovolníci měli příležitost vyzkoušet si pod vedením zkušeného lektora Jana Vorlíčka hru na africké bubny djembe. Workshopu se zúčastnili úplní začátečníci i zkušení hudebníci.

Slavnostní vernisáž Alice Horné ve Vrtbovské zahradě
10. 10. 2017 jsme v Galerii Vrbovské zahrady slavnostně zahájili výstavu nevidomé keramičky a výtvarnice Hmateliéru Alice Horné „Moje zahrada“. Při této příležitosti byl i pokřtěn její stejnojmenný katalog „Moje zahrada“ O hudební doprovod se postaral Jiří Šámal, který ovládá hru na neobvyklý hudební nástroj Hang drum. Výstava je pořádána Okamžikem ve spolupráci s Galerií Vrtbovské zahrady a je finančně podpořena z grantu hl. města Prahy, MČ Praha 1, Ministerstva kultury a Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Premiéra filmu Jmenuji se Hladový Bizon
4. 10. 2017 jsme se spolu s našimi klienti zúčastnili slavnostní premiéry filmu Jmenuji se Hladový Bizon, která se konala v Kině Pilotů. Vzhledem k tomu, že hlavním hrdinou byl člověk se zrakovým postižením, byla projekce uzpůsobena i nevidomým návštěvníkům a opatřena zvukovým popisem. Po premiéře následovala diskuze s hlavním hrdinou a s tvůrci filmu. Nechyběl ani společenský raut. Okamžik je jedním z partnerů tohoto filmu.

Výcvik nových dobrovolníků
Září 2017 - Po tři večery v září jsme se v klubovně Okamžiku setkávali s účastníky nového běhu dobrovolnického výcviku. Kromě teoretických informací si účastníci vyzkoušeli i simulaci provázení nevidomých klientů tak, aby byli co nejlépe vybaveni pro svou dobrovolnickou činnost.

Arteterapeutický workshop tkaní
20. 9. 2017 Další z arterapeutických kurzů umožnil klientům Okamžiku seznámit se s technikou tkaní na tkalcovském stavu a vyrobit si jednoduché tkané výrobky. Tuto novou aktivitu nám představila naše dlouholetá spolupracovnice a výtvarnice Pavla Vaňková.

Výstava Hmateliéru v galerii Perla
12. 9. 2017 se uskutečnila vernisáž výstavy Hmateliéru v galerii Perla. Klienti Okamžiku vystavili své výrobky ze šamotové hlíny.

Návštěva hasičské stanice v Modřanech
31. 8. 2017 jsme se s klienty vydali na návštěvu nejmodernější pražské hasičské stanice. Odborná beseda s názvem „Ochrana člověka za mimořádných situací a exkurze v hasičské stanici Modřany“ byla rozdělena do dvou částí. Nejdříve se lektorka kpt. PaedDr. Luďka Palzerová věnovala tématům linek tísňového volání, používání varovných signálů, evakuaci a evakuačním zavazadlům a požáru v bytě či domě. Ve druhé části jsme pak měli jedinečnou příležitost seznámit se blíže s vybavením hasičů – hasicími přístroji, nářadím nebo zdravotnickým vybavením.

Akce Okamžiku „Anežka NASLEPO“ v zahradách Anežského kláštera
13. 8. 2017 Tuto akci pořádal Okamžik ve spolupráci s Národní galerií v rámci jejího letního programu Anežka LIVE! Svou tvorbu představil Hmateliér a nadace Artevide. Vidící i nevidomí si vyzkoušeli některé z prezentovaných technik, četbu Braillova písma, chůzi s bílou holí a mohli si poslechnout i vystoupení nevidomé zpěvačky Petry Dienerové.

Letní setkání klientů a dobrovolníků
21. 6. 2017 jsme se opět po roce sešli s našimi klienty a dobrovolníky v areálu Habrovka na již tradičním letním setkání. Jana Vachulová a Lucie Magerová z Rané péče EDA pro všechny účastníky opět zajistily zajímavý a neobvyklý program. Kromě těchto společných činností byl prostor i pro vzájemné popovídání a sdílení zážitků z každodenního života.

Beseda o bezbariérovosti
15. 6. 2017 jsme v Okamžiku přivítali Ing. Petra Nováka, který klientům v rámci besedy Poradenského centra s názvem „Bezbariérové prostředí pro nevidomé a slabozraké v praxi“ pověděl o právních aspektech tématu, praktickém využití hmatových a akustických prostředků, nebezpečných situacích či hlášení případných závad.

Arteterapeutická dílna výroby květin
13. 6. 2017 proběhla další z arteterapeutických dílen. Klienti Okamžiku měli příležitost si vyrobit květiny z barevných provázků technikou TwistArt, kterou jim představila zrakově postižená lektorka Kateřina Kavalírová.

Arteterapeutická dílna korálkování
31. 5. 2017 se klienti v rámci arteterapeutické dílny věnovali výrobě vícevrstvého náhrdelníku z korálků. Setkání lektorovala naše dlouholetá spolupracovnice a výtvarnice Pavla Vaňková.

Beseda Poradenského centra o čínské medicíně
24. 5. 2017 navštívila Okamžik paní doktorka Zuzana Vančuříková, která účastníkům přiblížila tradiční čínskou medicínu a také zodpověděla jejich otázky k tématu setkání.

Seminář pro Světlušku
10. 4. 2017 se v klubovně Okamžiku uskutečnil seminář Poradenského centra pro zaměstnance Světlušky. Účastníci se nejdříve setkali s naší zrakově postiženou lektorkou Kateřinou Kavalírovou, která jim pověděla o životě nevidomých a podělila se o své zkušenosti a pak si vyzkoušeli techniku doprovázení.

Keramické výrobky klientů Hmateliéru doprovodily výstavu Praha fotografická
10. 4. 2017 proběhla vernisáž výstavy Praha fotografická. Součástí doprovodného programu této kulturní akce bylo i představení vybraných keramických výrobků klientů Okamžiku.

Beseda o významu tradic a rituálů
22. 3. 2017 měli klienti Okamžiku příležitost se zúčastnit besedy Poradenského centra "Význam tradic a rituálů v životě nevidomých a slabozrakých". Programem provázela naše zrakově postižená lektorka Kateřina Kavalírová, která se věnuje oživování starých lidových tradic.

Arteterapeutická dílna plstění
22. 3. 2017 proběhla v naší klubovně další z arteterapeutických dílen. Tentokrát si klientky vyráběly pouzdro na telefon metodou suchého plstění pod vedením naší zkušené lektorky Pavly Vaňkové.

Možnosti tvoření poslepu
21. 2. 2017 pořádalo Poradenské centrum Okamžiku pod vedením lektorky Kateřiny Kavalírové odbornou besedu s názvem "Tvořivost jako forma relaxace".

Vánoční setkání klientů a dobrovolníků
7. 12. 2016 se konalo tradiční Vánoční setkání klientů a dobrovolníků našeho dobrovolnického centra. Akce se opět uskutečnila v „Naší kavárně“ v Thomayerově nemocnici. Na programu bylo oceňování dobrovolníků a promítnutí medailonku jednoho z našich seniorských dobrovolníků. O hudební doprovod se postarali Ráchel Skleničková a Jakub Blažek.

Výstava nových prací z Hmateliéru
V Hmateliéru vznikly díky novému projektu „Karel IV. a jeho doba očima nevidomých a pro nevidomé“ zajímavé reliéfy, které byly vystaveny v první půlce června 2016 na výstavě „Doba Karla IV. očima dětí a rukama nevidomých sochařů“ v GALERII PERLA.

Beseda „Cestování zrakově postižených – každodenní i nevšední“
19. května 2016 pořádalo naše Poradenské centrum besedu s lektorkou PhDr. Kateřinou Kavalírovou.

Výcvik nových dobrovolníků v květnu 2016
Ve třech květnových podvečerech probíhalo v dobrovolnickém centru školení nových dobrovolníků pro pomoc nevidomým. Druhá část výcviku je věnována praktickému nácviku doprovázení nevidomých v exteriéru i interiéru.

Vernisáž výstavy fotografií Elišky Rafajové a křest brožury
28. 4. 2016 proběhl křest naší brožury „Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti“ spojený s vernisáží výstavy fotografií Elišky Rafajové pod názvem „Mám nevidomé rodiče“. Fotografie vznikly pro potřeby brožury a zachycují každodenní život čtyř rodin nevidomých rodičů, s nimiž jsou v brožuře vedeny rozhovory.

Vánoční setkání klientů a dobrovolníků
15. 12. 2015 - V pondělí 7. prosince 2015 se konalo tradiční Vánoční setkání klientů a dobrovolníků našeho dobrovolnického centra. Akce se opět uskutečnila v „Naší kavárně“ v Thomayerově nemocnici, kde se nás sešlo celkem 38. Pro každého byl nachystán výborný dortík a horká brusinka na zahřátí. I letos jsme oceňovali vybrané dobrovolníky a proběhl také křest nové brožury Manuál pomoci nevidomým, jehož kmotrou se stala ředitelka Nadace O2 Jitka Heřmanová. Hudebně nás večerem provedl mladý nevidomý umělec Radim Vojtek, který v nás příjemně navodil vánoční atmosféru.
Beseda o terapeutických psech
7. 10. 2015 - Beseda s názvem Asistenční pes – aby život nebyl pod psa s lektorkami z Pestré společnosti, o.p.s.

1. ročník Play Fair festivalu
12. 9. 2015 - 1. ročník Play Fair festivalu se povedl a my z Okamžiku jsme měli pro návštěvníky připravenou spoustu her.

Letní setkání klientů a dobrovolníků
8. 9. 2015 - Zahradní slavnost spojená s Letním setkáním klientů a dobrovolníků se uskutečnila u příležitosti 15. výročí založení Okamžiku, v areálu kostela sv. Františka na Habrovce.

„KŘÍŽOVÁ CESTA RUKAMA NEVIDOMÝCH SOCHAŘŮ“
6. 9. 2015 - Vernisáž výstavy „KŘÍŽOVÁ CESTA RUKAMA NEVIDOMÝCH SOCHAŘŮ“ v kostelíku sv. Máří Magdalény, který se nachází v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy na výstavu.

Setkání k 15. výročí Okamžiku
16. 6. 2015 - Setkání k 15. výročí Okamžiku. V úterý 16. června 2015 proběhla v kavárně Elpida první ze dvou akcí k 15. výročí založení Okamžiku. Přátelského posezení se zúčastnili zakladatelé Okamžiku, společně s některými z jeho příznivců, podporovatelů, pracovníků, spolupracovníků, klientů, dobrovolníků.

Keramika poslepu!?
13. 6. 2015 - Akci Keramika poslepu!? pořádal Hmateliér ve spolupráci s MČ Prahy 7 v prostorách dvora Milady Horákové 55 (Praha 7).

Beseda Vodicí pes – možnosti, výhody i nevýhody
11. 6. - Držitele vodicích psů i ty, kteří o jeho pořízení teprve uvažují, jsme ve čtvrtek 11. června v Okamžiku přivítali na besedě Vodicí pes – možnosti, výhody i nevýhody. Dvanáct účastníků si vyslechlo přednášku dlouholetého držitele vodicích psů Petra Kyncla a využilo možnosti diskutovat témata spojená výchovou, výcvikem, dovednostmi a péčí o vodicího psa.

Vernisáž výstavy NEVIDĚNÝ SVĚT
3. 6. 2015 - Vernisáž výstavy NEVIDĚNÝ SVĚT, kterou pořádal Okamžik a Městská část Praha 3 v Galerii pod radnicí (Havlíčkovo nám. 9, Praha 3).

Prezentace Okamžiku a projektu „Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze“
11. 5. 2015 - Prezentace Okamžiku a projektu „Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze“, který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci Podporujeme Neziskovky v DBK Praha.

Fotky z tréninkových seminářů
11. 4. 2015 - Fotky z tréninkových seminářů pořádaných v rámci aktivity 5 projetu „Práce pro osoby se zrakovým postižením v Praze“, který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Slavnostní zahájení výstavy s názvem Malíř s bílou holí
16. 1. 2015 - Šestaosmdesátiletý Ladislav Macháček trpěl od mládí oční vadou, která ho před šesti lety definitivně připravila o zrak. I přes svůj handicap celý život maloval a zásluhou Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci a online galerie Young Real Art se nyní dočkal sedmé výstavy svých děl.

Tradiční Vánoční setkání klientů a dobrovolníků
9. 12. 2014 se v „Naší kavárně“ konalo již tradiční Vánoční setkání klientů a dobrovolníků. Na akci za námi dorazilo celkem 36 účastníků. Hudebně nás večerem provedla mladá talentovaná klavíristka a skladatelka Ráchel Skleničková.

Tady stojíte dost blbě
Ve středu 10. září 2014 v kavárně hotelu ILF proběhl křest knihy Miroslava Michálka Tady stojíte dost blbě.

Letní setkání klientů a dobrovolníků 2014
4. září 2014 se na Habrovce uskutečnilo již tradiční setkání klientů a dobrovolníků. Program připravený Janou Vachulovou a Lucií Magerovou z Rané péče EDA nás všechny zavedl zpět do dětství. Na fotografiích se můžete podívat, že kromě her se našel čas i na společné posezení a popovídání.

Beseda „Jak na to v oblékání“ se známou módní návrhářkou Helenou Fejkovou
2.7.2014 - Nejen dámské osazenstvo, ale i jeden muž využili možnosti zúčastnit se setkání s módní návrhářkou Helenou Fejkovou. Účastníci v plně obsazené klubovně Okamžiku zahrnuli paní Fejkovou dotazy. Kdo se odvážil, mohl si vybrané modely i vyzkoušet. Ostatní si osahali různorodé typy materiálů a látek, vzorů i střihů.

Výcvik dobrovolníků květen 2014
Ve třech květnových podvečerech probíhalo v dobrovolnickém centru školení 10 nových dobrovolníků pro pomoc nevidomým. Za toto pololetí se tak naše řady rozrostly o dalších 32 dobrovolníků.Ve druhé části výcviku se věnujeme praktickému nácviku doprovázení nevidomých v exteriéru i interiéru.

Vernisáž v hotelu ILF
6.5. 2014 představil Okamžik společně s hotelem ILF na vernisáži výstavy nevidomých sochařů NASLEPO díla nevidomých keramiček z ateliéru a dílny hmatového modelování Hmateliér a fotografie zrakově postižené fotografky Jany Morávkové, které dokumentují vznik těchto děl.

Tréninkové semináře konzultantů začleňování nevidomých
Naše sdružení pořádá v rámci projektu "Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh" podpořeného z Operačního programu Praha – Adaptabilita zdarma na pražských školách semináře "Neviděný život aneb svět beze zraku". Tyto semináře vedou odborně vyškolení zrakově postižení lektoři a na základě osobní zkušenosti seznamují studenty s některými pojmy a údaji týkajícími se zrakového postižení, s důsledky ztráty zraku a způsoby jejich překonání i praktickými doporučeními pro bezpečné doprovázení a pro oboustranně příjemnou komunikaci s nevidomými.

NGO Market 2014
25.4 2014 Okamžik se účastnil již tradičního veletrhu neziskovek NGO Market, který se i v letošním roce konal v Národní technické knihovně v Praze a představilo se na něm přes 200 neziskových organizací. Více se o veletrhu dozvíte v reportáži Hany Kosové.

Český internet pomáhá
15. 4. 2014 proběhlo závěrečné zhodnocení společného projektu Konta Bariéry a Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci s názvem Český internet pomáhá, do něhož se mohl zapojit každý pomocí webu a pár kliknutí na něm. Část peněz z vybraného více než půl milionu korun půjde na naše dobrovolnické centrum a výcvik nových dobrovolníků pro klienty seniory.

Vánoční setkání klientů a dobrovolníků
10. 12. 2013 se konalo tradiční Vánoční setkání klientů a dobrovolníků. Akce se uskutečnila v „Naší kavárně“, kam za námi dorazilo celkem 29 účastníků. Jako každý rok jsme oceňovali vybrané dobrovolníky, kteří se v dobrovolnickém centru výrazně angažovali a připraven byl i malý kvíz o ceny s otázkami o dobrovolnickém centru. Hudebně nás večerem provedl Jiří Šámal, který všem představil velmi netradiční hudební nástroj Hang Drum, na který jsme poté s menšími či většími úspěchy zkoušeli hrát.

Výstava NASLEPO v Galerii POD RADNICÍ
6. 11. 2013 proběhla vernisáž výstavy NASLEPO v Galerii POD RADNICÍ. Na této výstavě, kterou Okamžik pořádal společně s Městskou částí Prahy 3, jsme představili díla nevidomých sochařů a zrakově postižené fotografky Jany Morávkové.

Exkurze a besedu s ředitelem KTN p. Bohdanem Roulem
31. 10. 2013 jsme spolu s 8 klienty Poradenského centra a jejich průvodci navštívili Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana. Součástí návštěvy byla beseda s ředitelem knihovny p. Bohdanem Roulem a exkurze do výrobních prostor, kterými nás provedl vedoucí výrobně - technického úseku pan František Bláha.

První společná lekce účastníků Školy lezení pro nevidomé a slabozraké v Praze.
1.10.2013 - Na lezecké stěně BigWall proběhla první společná lekce lezení na stěně pro nevidomé a slabozraké lezce. Další lekce již probíhaly nejen v Praze, ale i v dalších městech např. v Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Olomouci, Bratislavě, či v Popradu a to vždy dle zájmu účastníků.

Charitativní akce na podporu našeho sdružení s hvězdným obsazení i účastí
19.09.2013 - Podívejte se, jak si hvězdná sestava barmanů i návštěvníci Mlýnské kavárny užívali charitativní akci Vypito Nadace Taťány Kuchařové.Výtěžek z vypitých drinků věnovala nadace Krása pomoci na nákup Braillovy tiskárny pro naše sdružení.
Letní setkání klientů a dobrovolníků 2013
20. června 2013 se uskutečnilo tradiční Letní setkání klientů a dobrovolníků na Habrovce.
Anna Polívková a Okamžik na akci Svatební show Praha
Koncem minulého roku nás cesty svedly dohromady s Annou Polívkovou a ona se stala patronkou Okamžiku.
Vánoční setkání Dobrovolnického centra v Naší kavárně
Dne 12. 12. 2012 se uskutečnilo v Naší kavárně, kterou provozuje sdružení Lékořice při Thomayerově nemocnici, tradiční vánoční setkání klientů a dobrovolníků.
Beseda s O. Štěpánovou - A. Markowitz
27. 11. 2012 představila svoji novou knihu „Medaile za ztraceného Boha“.
Letní setkání na Habrovce
11.9. 2012 se uskutečnilo tradiční Letní setkání klientů a dobrovolníků.
Zahájení výstavy M. Machalové-Jánošíkové na Staroměstské radnici
12. července 2012 byla v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze zahájena výstava PRAHA FOTOGRAFICKÁ a v rámci ní výstava nevidomé sochařky Marianny Machalové – Jánošíkové, kterou upořádalo naše sdružení.
Fotky z vernisáže nevidomé sochařky
Dne 4. 6. 2012 byla v galerii Vysočanské radnice zahájena haptická výstava nevidomé sochařky Marianny Machalové- Janošíkové nazvaná POHLAZENÍ.
Zážitkový kurz pro naše dobrovolníky
24. dubna pořádalo Dobrovolnické centrum Okamžiku pro odvážné dobrovolníky kurz: SAMOSTATNÝ POHYB A ORIENTACE V TERÉNU BEZE ZRAKU.
Premiéra divadla Potmě v Kolowratu
6. března 2012 se na scéně Divadla Kolowrat uskutečnila premiéra nového projektu Studia DAMÚZA pod názvem Cesta kolem světa za absolutní tmy.
Vánoční setkání Dobrovolnického centra v Krásných ztrátách
Dne 14.12.2011 se v Krásný ztrátách uskutečnilo tradiční vánoční setkání klientů a dobrovolníků.
Kurz Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám s těžkým zrakovým postižením
Na podzim 2011 proběhl v Okamžiku již druhý běh kurzu "Osvětový pracovník a konzultant".
Okamžik na akci Léto babí v Posázaví
Trh chráněných dílen na Sázavském ostrově dne 28.9.2011
Letní setkání Dobrovolnického centra
30.8. 2011 se uskutečnilo tradiční Letní setkání klientů a dobrovolníků na Habrovce.
Vernisáž výstavy Praha fotografická spojené s naším projektem NASLEPO
Slavnostní zahájení výstavy 15. ročníku soutěže Praha fotografická, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
11.4.2011 se uskutečnila druhá část školení nových dobrovolníků
Tato část byla věnovaná praktickému nácviku doprovázení nevidomých v exteriéru i interiéru.
Cyklus besed s Tomášem Prouzou: Jak bezpečně zacházet se svými financemi
Cyklus určený osobám se zrakovým postižením proběhl ve čtyřech termínech v únoru a březnu 2011.
Předvánoční setkání Dobrovolnického centra
13.12. 2010 jsme se sešli s našimi klienty a dobrovolníky v salonku baru Krásný ztráty.
Obchodní centrum DBK podpořilo Okamžik
Dárky pro Okamžik pod Strom splněných přání 2010.
Beseda s Jiřím Mojžíškem v Price Waterhouse Coopers
4. října 2010 proběhla beseda s názvem „Netradiční přístupy a metody usnadňující sebeobsluhu lidí se zrakovým postižením“, kterou pořádalo Poradenské centrum.
Fotografie z čtení z knih vydaných Okamžikem
16. září 2010 v rámci 6. Divadelní pouti bez bariér v Divadle loutek Ostrava 16.9. proběhl pořad Nevídané okamžiky - čtení z prózy a poezie zrakově postižených autorů – z knih vydaných sdružením Okamžik.
Trh chráněných dílen v Kouřimi
10. července 2010 se náš Hmateliér zúčastnil V. setkání chráněných dílen v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Byly k vidění ukázky jednotlivých tradičních řemesel doplněné zajímavým uměleckým programem. Klientky Hmateliéru předvedli práci s hlínou podle Axmanovi techniky hmatového modelování.
Okamžik trvá 10 let
Dne 15.června 2010 v prostorách klubu PWC oslavil Okamžik desetileté výročí. Na akci OKAMŽIK TRVÁ 10 LET jsme se setkali s lidmi, kteří nás za ta léta nějakým způsobem podpořili a poděkovali jim.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz