Okamžik, z. ú.

Krátký dokument o Okamžiku ke shlédnutí na YouTube

Poslání

Posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.

Charakteristika

- jsme pražská organizace založená v roce 2000
- jsme záměrně nepočetným týmem nevidomých i vidících lidí, kteří mají chuť něco vymýšlet a realizovat pro lidi se zrakovým postižením
- od roku 2004 jsme jedním z největších akreditovaných dobrovolnických center v ČR a největším akreditovaným dobrovolnickým centrem, které pomáhá lidem se zrakovým postižením
- od roku 2007 poskytujeme sociální služby pro nevidomé registrované MPSV ČR
- jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a České rady sociálních služeb

Činnosti

- v rámci registrované sociální služby realizujeme různorodé volnočasové, vzdělávací a sociálně terapeutické aktivity zaměřené na rozvoj aktivního života lidí s těžkým zrakovým postižením
- dospělým lidem se zrakovým postižením nabízíme jednorázovou a dlouhodobou pomoc profesionálně vedených dobrovolníků v akreditovaném dobrovolnickém programu
- dětem se zrakovým postižením zajišťujeme pravidelné doprovody do školy a na zájmové aktivity a další pomoc při činnostech vyžadujících zrakovou kontrolu
- poskytujeme odborné sociální a sociálně právní poradenství, psychickou podporu a poradenství v otázkách samostatného života lidí se zrakovým postižením
- pořádáme semináře, workshopy a odborné besedy pro lidi se zrakovým postižením, laiky i profesionální pracovníky, kteří vytvářejí podmínky pro začleňování osob se zrakovým postižením
- vydáváme knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tematicky se zrakovým postižením
- pořádáme kulturní akce a programy zaměřené na uměleckou tvorbu lidí se zrakovým postižením


Více o nás v kontaktech.


Orgány zapsaného ústavu Okamžik:

STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITEL
Mgr. Vít Liška

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
Mgr. Radek Seifert - předseda
PhDr. Kateřina Kavalírová
Mgr. Klára Bendíková
PhDr. Milan Pešák
Martina Rysová


© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz